Toekomst van de steeg

Onderzoek naar de staat en toekomst van 250 stegen, gangen, sloppen en poorten in de Utrechtse binnenstad.

In 2019 bracht ik de 250 stegen, gangen, sloppen en poorten in de binnenstad van Utrecht in kaart. Met een oude kaart liep ik dagen door de stad, fotografeerde deze bijzondere kieren en kloven, beschreef ze en kenschetste ze. Ik ontdekte een tweede (luwe) stad, verscholen achter de grote straten en grachten. Een wereld tussen publiek en privaat in. Ik bracht de stegen onder in tien kerntypologiën, benoemde de voornaamste kansen en legde nadrukkelijk de link met 'grote opgaven', als klimaatadaptatie, mobiliteit, biodiversiteit en stedelijke verdichting. Mijn stelling: Utrecht bezit een van de grootste en verfijnste stegennetwerken van Nederland en België: dat is een geschenk én een opdracht. Veel antwoorden voor de verduurzaming van de stad vind je, in het geval van Utrecht, op het allerkleinste schaalniveau, in de steeg. Benut deze bijzondere stedelijke ruimte, vind hem opnieuw uit, en laat hem functioneren in de stad van morgen. Het project kreeg in korte tijd veel media-aandacht. De steeg krijgt nu een plek in de Utrechtse Omgevingsvisie.


Project: Toekomst van de steeg

Opdrachtgever(s): Eigen initiatief, m.m.v. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Partners: Gemeente Utrecht, Architectuurcentrum Aorta

Periode: 2019 - nu