Buro

Freelandschap is een creatief buro voor ruimte en strategie, geleid door landschapsarchitect Marc Nolden. Met ruim 15 jaar ervaring, operend op het grensvlak van stedenbouw en landschapsarchitectuur, biedt hij een breed palet aan vaardigheden en diensten.

Vanuit een sociaal-geografische grondhouding werkt Marc als ontwerper, onderzoeker en adviseur aan visies, strategieën en inrichtingsplannen op uiteenlopende schaalniveaus. Met een vrije geest en een lichtvoetige ontwerpstijl helpt hij overheden en initiatiefnemers om wensen, ideeën en keuzen ontwerpend te verkennen en de ruimtelijke implicaties ervan inzichtelijk te maken.

Marc heeft een sterk waarnemend vermogen en neemt opdrachtgevers en partijen spelenderwijs mee in zijn ideeën, beschouwingen en vondsten. Het buro is sterk geworden in het ontwikkelen van kansenkaarten, inspiratiegidsen en handboeken waarmee partijen in een gebied zélf aan de slag kunnen. Ook initieert hij eigen projecten, zoals het Ringpark Dichterswijk en het onderzoek naar stegen in Nederland. Marc verbindt mensen aan plekken, kansen aan opgaven.

Marc is tevens redacteur-journalist bij tijdschrift Blauwe Kamer, (co)auteur van boeken en publicaties, ontwerpdocent op de Amsterdamse Academie van Bouwkunst en lid van verschillende adviescommissies en kwaliteitsteams. Marc is een bevlogen professional met overzicht, een groot (landelijk) netwerk, en een brede kijk op ruimte.

Zie voor meer info, nieuws en actualiteit LinkedIn

Foto: Robert Oosterbroek

Marc Nolden