De Slimme Omringdijk

Plan voor een nieuw regionaal energienetwerk, dat vraag en aanbod bij elkaar brengt en geënt is op de geschiedenis en structuur van de Westfriese Omringdijk.

Dit project komt voort uit het BNA Onderzoek naar de energietransitie van bedrijventerreinen, casus: Hoorn. De uitvraag: Hoe kan bedrijventerrein Hoorn80 in 2050 volledig draaien op groene energie en kunnen we deze kans inzetten om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren? Op zoek naar een realistisch antwoord, deden wij een stapje achteruit om naar het grotere geheel te kijken. Daar vonden wij de Westfriese Omringdijk, een eeuwenoud cultuurhistorische en ruimtelijke structuur, dat niet alleen langs pittoreske dorpen en steden leidt, maar ook langs energiebronnen en bedrijventerreinen. Door op en langs de dijk een infrabundel van kabels en leidingen te leggen ontstaat een uitwisselingscircuit - een smart grid - dat vraag en aanbod van energie bij elkaar brengt en de pieken en dalen van duurzame opwekking opvangt. Bedrijven kunnen stapsgewijs aanhaken als afnemer én leverancier van energie. Zo ontstaat een kralensnoer van bronnen en gebruikers. De bouw van een geothermiecentrale op Hoorn80 geeft invulling aan één van de kralen aan het snoer. Het bedrijventerrein krijgt er een multifunctioneel gebouw en de broodnodige parkruimte bij, dat een impuls aanhet terrein én aan de regio geeft. De begeleidende experts waren erg enthousiast. Het plan krijgt mogelijk een rol in de RES (Regionale Energie Strategie), die momenteel wordt opgesteld.

  • Lees het magazine dat de BNA naar aanleiding van dit project maakte.

Project: De Slimme Omringdijk

Opdrachtgever(s): BNA, Stichting BE+, Gemeente Hoorn, Provincie Noord-Holland

Partners: Adriaan Jurriëns, Vallerie Koppelle (KAS) en Tim van Beukering (Station-D)

Periode: 2019